home K2»Infoservice»Diskusní fórum»Inventura zboží se seriovými čísly

Topic created by Seliger Petr
Last contribution added by Seliger Petr Friday, February 12, 2021 12:01:49 PM. Topic contains 8 replies.
Module: Process:
Wednesday, January 13, 2021 5:23:22 PM
 • Seliger Petr
 • Registered4/9/2020
 • Naposledy přihlášen 2/12/2021
Ve verzi Luna je na rozdíl od předchozích verzí nyní nutné vždy provádět inventuru vč. zadávání sériových čísel. V praxi to znamená, že musíme ručně zadávat sériová čísla u všech položek, jinak nelze inventuru provést a to i přes to, že nám počet kusů (kvůli čemu se inventura dělá) sedí.
Čas potřebný na provedení inventury se tak neúměrně prodlužuje, nebo nás to nutí inventury nepotvrzovat, pak stačí nechat čísla nevyplněná.
To že zaškrtneme, že nechceme dělat inventuru přes sériová čísla nefunguje.
Dostal jsem od K2 odpověď že inventuru bez sériových čísel dělat nejde.
Navrhuji tedy při nezaškrtnutí pole provádět inventuru přes sériová čísla, tato automaticky doplnit stávajícími a tím bude problém vyřešen.
Zadávání všech sériových čísel při inventuře je pro nás neúměrný náklad a nelze ho z ekonomického hlediska provádět, navíc to v předchozích verzích fungovalo bez problémů. Nepřidávejte nám prosím práci...

Wednesday, January 13, 2021 7:40:59 PM
Dobrý den.
To by bylo divné řešení. Předpokládám že se to takto děje jen ve chvíli, kdy používáte evidenci sériových čísel na zboží, je to tak?
František Pangrác, Halla

Thursday, January 14, 2021 8:51:08 AM
 • Verner Leoš
 • Registered4/11/2006
 • Naposledy přihlášen 2/23/2021
Máme zrovna po inventurách a evidenci sériových čísel nepoužíváme a při inventuře to nechtělo. Pouze u několika položek, kde evidujeme umístění, je potřeba evidovat umístění, ale ty si záměrně v době inventury vyskladňujeme do nuly. Celý modul inventur je ale naprostá ubohost. Dokonce to řešení před tím přes skript bylo lepší. Připomínky jsem do K2 posílal když jsme na to přecházeli. Abychom dostali v K2 MONA cenu do inventurního nálezu, tak jsme si dokonce museli vyrobit speciální skript...

Thursday, January 14, 2021 3:58:18 PM
Dobrý den pane Seligere,
pokud má karta zboží evidenci sériových čísel je nutné tato sériová čísla v inventuře evidovat z toho důvodu, aby když dojde k inventurním rozdílům, aby bylo možné ta správná sériová čísla vyskladnit nebo naopak přijmout.

Jednotlivá sériová čísla není nutné do soupisového listu navádět mechanicky (ať už ručně nebo snímáním čtečkou), ale skutečné položky lze nechat naplnit ze skladové evidence z K2 - takto se naplní zboží v rozpadu po sériových číslech. Samozřejmě pokud by mělo být takto načteno jiné množství než je fyzicky na skladě, opět bude potřeba položky upravit - odstranit záznamy se sériovými čísly, která fyzicky nalezena nebyla, nebo naopak přidat řádky s čísly, která byla nalezena.

Vždy se snažíme maximálně vyslechnout podněty od zákazníků k jednotlivým modulům, funkčnostem a procesnímu přístupu jak s daty v reálu pracujete. A pokud to lze, upravit program tak, aby se vám zákazníkům co nejvíce svými možnostmi přiblížil.
Na základě tohoto vyjádření k přístupu inventarizace zboží s evidencí sériových čísel jsme zahájili analýzu, zda by nešlo proces takové inventarizace upravit.
Vše řešíme i s panem Bezděkem, který mě se situací ve vaší firmě seznámil.

O následujícím vývoji vás bude pan Bezděk informovat.

Petr Červenka, vývoj K2

Monday, January 18, 2021 3:15:05 PM
 • Seliger Petr
 • Registered4/9/2020
 • Naposledy přihlášen 2/12/2021
Dobrý den,
Ano děje se to jen pokud evidujeme S/N na zboží, takže kdo neeviduje tak se ho to netýká (to bylo k předchozím odpovědím).
Co se týče zadávání sériových čísel, tak naplnit je z K2 automaticky se nám nepovedlo, resp. se nám nepovedlo přijít na způsob jak to provést. Prosím tedy o info jak při inventuře položky sosnout všechna S/N automaticky z K2.
Pak tedy zaškrtávací políčko v K2 na inventuru přes sériová čísla nedává smysl, navíc jak jsem psal už minule, v minulé verzi (historičtější) při nezaškrtnutí tohoto políčka po nás nikdo sériová čísla nechtěl zadat.
A nakonec odpověď že inventuru nejde bez zadání sériového čísla zadat jsem dostal, ale protože to bylo jediné co jsem se dozvěděl, tak jsem se ozval sem.


Monday, January 18, 2021 3:57:10 PM
Dobrý den,
ve verzích před verzí Move (138) byla možnost ručně editovat korekční zakázku/výdejku k inventuře. Takže teoreticky šlo udělat inventuru bez zadání sériových čísel a pokud položka vykázala inventurní rozdíl, tak šlo korekci dokončit ručním zadáním sériových čísel do výdejky. To ale v novém modulu inventur možné není, protože korekční zakázka/výdejka vznikne se systémovým potvrzením a nelze ji editovat.

Navedení položek do soupisového listu se skutečností naplněnou dle evidenčního stavu v systému a s doplněním sledovaných os skladové evidence provedete ve Změně soupisového listu klávesami Shift+F7 - funkce "Naplnění skutečnosti z evidence".

Petr Červenka, vývoj K2

Tuesday, January 19, 2021 3:14:09 PM
 • Seliger Petr
 • Registered4/9/2020
 • Naposledy přihlášen 2/12/2021
Dobrý den,

pomocí SHIFT+F7 dojde k nalití kompletně všech sériových čísel celého skladu, což ale není to pravé ořechové protože tím vlastně inventura proběhne bez toho, že by musel skladník jednotlivé položky potvrdit.
Nám jde o to jak nalít všechny S/N u zboží, které právě skladník spočítal. Teď je tam, pokud si pamatuji dobře nutné jednotlivá S/N zadávat po jednom a nejde je tam dostat najednou, když ten sklad sedí.

Děkuji

Tuesday, January 19, 2021 4:30:59 PM
Dobrý den,
v tom případě nabízí K2 ještě jednu variantu: zboží do soupisového listu můžete vložit pomocí Shift+Insert, a po zadání karty zboží se zobrazí seznam sériových čísel. Tato lze označit hvězdičkou (např. Ctrl+A označí všechny) a Enterem pak dojde ke vložení všech ohvězdičkovaných záznamů.

Poprosím Vás však, abychom další diskuzi nad způsobem jak vaší firmě pomoci, řešili již v řádně založeném vlákně zákaznické podpory.
Obraťte se prosím na vašeho konzultanta a zkusíme najít vyhovující řešení, které by pomohlo obecně všem, kteří provádějí inventarizaci karet s evidencí sériových čísel.

Petr Červenka, vývoj K2

Friday, February 12, 2021 12:01:49 PM
 • Seliger Petr
 • Registered4/9/2020
 • Naposledy přihlášen 2/12/2021
Dobrý den,

Děkuji mnohokrát za návod, každopádně pan Bezděk mi na stejný dotaz odpověděl pouze takto:

"U položek se zapnutou evidencí SČ nelze zpracovat inventuru bez zadání SČ."

Pokud bych dostal tak pochopitelnou odpověď jako nyní od vás tenkrát od pana Bezděka, tak bych se s tím určitě do fóra neobtěžoval. To že jsem se dostal až sem, je výrazem mého zoufalství nad tím, že něco nefunguje tak jako předtím a očividně neexistovala cesta jak tu inventuru dokončit.
Takže ještě jednou děkuji za informaci která povede k hladkému průběhu příští inventury.